Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Podstawowa działalność przedsiębiorstwa Spółki to wydobycie z własnego złoża surowców ilastych, w szczególności glin ogniotrwałych, ceramicznych i uszczelniających oraz przetwórstwo surowców mineralnych, pochodzących zarówno z własnych, jak i obcych złóż.

Produkty oferowane przez JARO S.A. to:

  • gliny surowe, gliny mielone,
  • gliny palone, gliny palone-mielone,
  • porowate materiały ogniotrwałe (szamoty lekkie),
  • nieformowane wyroby ogniotrwałe (betony ogniotrwałe, kruszywa ogniotrwałe, zaprawa szamotowa),
  • kruszywa budowlane (piaski i żwiry).


Dzięki selektywnej eksploatacji JARO S.A. oferuje także surowce ceramiczne, mułki oraz gliny uszczelniające o doskonałych właściwościach do budowy i rekultywacji składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych.

Spółka oferuje również masy ziemne przeznaczone do robót ziemnych przy budowie dróg, w szczególności do budowy nasypów, dojazdów i wjazdów.

Produkty Spółki znajdują zastosowanie głównie w hutnictwie, odlewnictwie, ceramice, budownictwie i rolnictwie.

JARO S.A. świadczy także usługi w zakresie zagospodarowania dla celów rekultywacji odpadów innych niż niebezpieczne.

Misją przedsiębiorstwa jest dostarczanie klientom surowców i półproduktów o najwyższej jakości.