O firmie

JARO Spółka Akcyjna jest jedynym w Polsce dostawcą niskoglinowych (o zawartości Al2O3 do 39%), glinokrzemianowych surowców ogniotrwałych o wysokich parametrach jakościowych i użytkowych. Do Spółki należy kopalnia odkrywkowa glin ogniotrwałych „Stanisław” oraz zakład przetwórczy surowców mineralnych wyposażony m.in. w piece obrotowe, kruszarki, młyny, suszarnie i przesiewacze. JARO S.A. ściśle współpracuje ze spółką-córką: JAROMECH Sp. z o. o., świadczącą szeroki zakres usług budowlano-remontowych. Siedzibą JARO S.A. jest miejscowość Jaroszów położona w województwie dolnośląskim, na terenie gminy Strzegom.

Nasza oferta

Oferta skierowana do producentów glinokrzemianowych materiałów ogniotrwałych w zakresie wysokojakościowych surowców o unikalnych właściwościach

Oferta skierowana do producentów wyrobów ceramicznych w szczególności producentów płytek ceramicznych, ceramiki artystycznej oraz producentów kafli

Oferta skierowana od producentów betonów towarowych i innych produktów na bazie cementu i kruszyw naturalnych oraz wykonujących prace ziemny przy użyciu kruszyw naturalnych

Oferta skierowana do wszystkich podmiotów, które wytwarzają lub pośredniczą w zagospodarowaniu odpadów objętych decyzją posiadaną przez JARO SA