Polityka jakości

Polityka jakości

JARO Spółka Akcyjna jest wiodącym dostawcą wyrobów glinokrzemianowych, rzetelnym i wiarygodnym dla obecnych i przyszłych Klientów.

Naszym celem jest dążenie do rozwoju przedsiębiorstwa poprzez produkcję wyrobów o wysokiej jakości, zgodnie z wymaganiami Klienta. Bazując na długoletniej tradycji pracujemy na rzecz wyrobionej marki przez:

  • wychodzenie naprzeciw życzeniom Klienta rozszerzając ofertę produkcyjną
  • właściwą obsługę Klientów

Aktywizujemy pracowników do pracy dla dobrej jakości przez promowanie świadomości jakościowej na wszystkich szczeblach organizacji.

Cele pragniemy realizować poprzez wprowadzenie, stosowanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2000, który pozwala na:

  • zaangażowanie kompetentnej załogi w proces poprawy jakości,
  • utrzymywanie wysokiej jakości wyrobów,
  • reagowanie na informacje zwrotne z rynku. przez co doskonalimy i rozszerzamy paletę wyrobów i usług.

Zarząd JARO S.A. koncentruje wysiłki i działania w celu wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania jakością, aby w pełni usatysfakcjonować klienta.

Karty bezpieczeństwa wyrobów